Doar muzica poate crea o legătură de neîntrerupt între două persoane. Pasiunea este trecătoare, se degradează, ca tot ceea ce are legătură cu viața, în timp ce muzica prin natura sa stă deasupra vieții și, desigur, deasupra morții.